FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia platónova

filozofia Platónova

- súbor filozofém vytvorených Platónom, ktorého jadrom je Platónova teória ideí.

----------------------
filozofia Platónova>