FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia maďarská

filozofia maďarská filozofia maďarská (FT)

- sebareflexívna zložka maďarskej kultúry, ktorá sa dlho vyvíjala v podmienkach Uhorska, takže pri niektorých filozofoch možno uvažovať aj o ich pertraktovaní v rámci iných národných filozofií, napríklad v rámci slovenskej filozofie, českej filozofie, nemeckej filozofie a pod. (Petrus Nigri, J. A. Komenský, Janus Pannonius atď.).

---------------------
filozofia maďarská>