FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia lingvistická

filozofia lingvistická = filozofia prirodzeného jazyka

- významná súčasť filozofie jazyka 20. stor., smer analytickej filozofie, ktorého jadro tvorí názor, že filozofické problémy sú problémy, ktoré možno vyriešiť (alebo odstrániť) buď tým, že jazyk zreformujeme alebo tým, že lepšie porozumieme jazyku, ktorý momentálne používame ( L185;313 L482;17).

-------------------------
filozofia lingvistická>