FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia 2. st. pr. n. l.

filozofia 2. st. pr. n. l.

- pokiaľ ide o jej antickú súčasť, je filozofia 2. st. pr. n. l. ( helenistická filozofia) v úpadku napriek tomu, že všetky hlavné aténske filozofické školy stále pracujú ( Akadémia, Lykeion, Stoa, epikurejská záhrada, skeptická tradicia) a aj kynici si udržujú svoju obľubu v ľudovych vrstvách. Pytagorejci prežívajú skôr ako málá náboženská spoločnosť v južnej Itálii.

-----------------------------
filozofia 2. st. pr. n. l.>