FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Eudemos z rodu

Eudemos z Rodu (4./3. stor. pr. n. l.)

- grécky filozof - peripatetik, matematik a astronóm, žiak Aristotelov. Keď Aristoteles rozvrhoval v rámci spoločného diela školy vypísanie dejín filozofických náuk, pripadla Eudemovi úloha spracovať dejiny aritmetiky, geometrie a astronómie. Z jeho literárnej tvorby sú napokon najoriginálnejšie práve tieto tri uvedené odborné diela, pri písaní ktorých, ako ukazujú zlomky, použil veľmi cenný materiál. Zachované zlomky sú hlavným a takmer jediným prameňom o starovekých matematikoch a astronómoch. Trvale je jeho meno spojené s dielom jeho učiteľa, pretože jedna z troch Aristotelových Etík nesie názov "Etika Eudemova"; Eudemos ju totiž vydal, opierajúc sa o Aristotelove prednášky i o jeho hlavnú Etiku Nikomachovu. Na niektorých miestach sú vlastné Eudemove dodatky ( L191;199).