FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Entelechia

entelechia entelechia (FT)

- činná podstata veci; životný tvorivý princíp, životný činiteľ. Prvý filozof, ktorý systematicky tematizoval enetelechiu, bol Aristoteles: entelechia je v látke sa uskutočňujúca forma, účelná, dovršujúca sa činnosť alebo sila, ktorá ako princíp podmieňuje a určuje každý vyvoj, najmä vyvoj živočíchov.

-------------
entelechia>