FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Empíria

empíria (gr.)

- skúsenosť ako prameň poznania alebo ako poznávacia metóda; vedecké pozorovania a pokusy.

----------
empíria>