FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Elita

elita

- časť ľudí, ktorá v sociálnej skupine, inštitúcii alebo spoločnosti zaujíma najvýznamnejšie postavenie.