FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Platon: timaios l284

Platon: Timaios. L284

- dialóg, v ktorom Platon podáva svoju prírodnú filozofiu. Dialóg je nazvaný podľa pytagorovca Timaia z juhoitalských Lokier, s ktorým sa Platon zoznámil za svojho pobytu na Sicílii. Dialóg má v Platonovom diele osobitné postavenie, pretože je to jediný z Platonových dialógov, v ktorom súvislá prednáška úplne zatláča vzájomný rozhovor osôb. Totiž po živom, ale krátkom predhovore nasleduje súvislá Timaiova prednáška, pri ktorej sa partneri a poslucháči už vôbec nedostávajú k slovu. Súvisí to so samým predmetom dialógu - kozmogóniou, čiže opisovaním vzniku a stavby nášho viditeľného vesmíru. Od vytvorenia kozmu demiurgom dostávame sa až k jednoltivým problémom všeobecnej biológie a antropológie.

V predhovore vystupujú tri osoby, a to Kritias, aténsky politik a literát, blízky Platonov príbuzny, ďalej Timaios a napokon Hermokrates. Spomína sa aj štvrtý účastník, nmenovaný, ktorý sa však pre nevoľnosť nemohol dostaviť. Už v predchádzajúci deň viedol Sokrates diskusiu so spomenutými štyrmi mužmi o dokonalom štáte. Bol to rozhovor rovnakého druhu ako ten, ktorý je vo veľkom dialógu Štát (L258). A tu sa vynorila otázka, či v minulosti jestvoval štát, ktorý sa skutočne realizoval podľa Sokratových požiadaviek. ( L235;85).