FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Duša - názory na ňu

duša - názory na ňu

duša (Aristoteles)

duša (Demokritos)
duša (Diderot, D.)

duša (Empedokles)

duša (Herakleitos)
duša (Herofilos)

duša (Jung, C. G.)

duša (Platon)
duša (Plotinos)

duša (škola milétska)

duša (Táles)
duša (Tomáš Akvinský)

psyché (Homér)duša ľudská - názory na ňu