FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Duša (aristoteles)

duša ( Aristoteles)

- je tej istej podstaty ako telo; je formou tela, je životným princípom ( L223;24). Duša (u rastlín vegetatívna, u živočíchov zmyslová, u človeka (29) prvej filozofii (29) či teológii (29) ( L25;41)duša (Aristoteles)>