FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dubislav, w.

Dubislav, Walter (1895 - 1937) Kód: 542

- nemecký filozof a teoretik vedy, ktorého ovplyvnil B. Bolzano a myšlienkov spätý s filozofickými postojmi Viedenského krúžku. Zaoberal sa o. i. problémom vedeckého definovania, pričom rozvíjal názory G. Fregeho.Dubislav, W.>