FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dolomit

dolomit

- 1. biely, sivý alebo červenkastý, niekedy tmavý klencový nerast; uhličitan horečnato-vápenatý.

2. Hornina obsahujúca vyše 90 % dolomitu a do 10 % kalcitu.

Dolomit dostal názov podľa D. G. de Dolomieua.