FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Doktorand

doktorand ( lat.)

- uchádzač o udelenie doktorského titulu pripravujúci sa na vykonanie skúšok a obhajobu doktorskej práce ( L715;161).