FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dogmatizmus

dogmatizmus (z gr. DOGMA = názor, učenie, uznesenie)

- spôsob myslenia, pri ktorom sa narába nemennými pojmami, formulami a poučkami bez toho, aby sa prihliadalo na nové skúsenosti, na nové podmienky miesta a času. Prívrženci antického skepticizmu pokladali za dogmatizmus každ pozitivne učenie o svete: napr. stoicizmus, epikureizmus, peripatetizmus.

Dogmatizmus - na rozdiel od kritivizmu - predpokladá platnosť nášho poznania bez preverenia ( L749;209).