FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Diskurzívny

diskurzívny ( lat.)

- úsudkový, sprostredkovaný, logický, demonštratívny, na rozdiel od zmyslového, bezprostredného, intuitivneho.