FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Diferenciácia magmy

diferenciácia magmy

- súbor fyzikálnochemických procesov, ktorými vznikajú z pôvodne homogénnej magmy vyvreté horniny rôzneho cheimckého a minerálneho zloženia.