FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Didaktogénia

didaktogénia

- pedagogénia - negatívne pôsobenie na osobnos» jedinca zo strany pedagóga, vedúceho tímu, pracovnej skupiny a i.; môľe vies» aj k chorobe, napr. neuróze L571;37).