FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Derivácia

derivácia

- odvodzovanie, odchýlka. Rôzne vedné disciplíny vytvárajú rôzne pojmy derivácia, napr. v jazykovede ide o odvodzovanie nových slov pomocou afixov, v matematike ide o pomer diferenciálu funkcie k diferenciálu argumentu, atď. Pojem derivácie je základný pojem matematickej analýzy.derivácia>