FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analýza matematická

analýza matematická

- časť matematiky, v ktorej základnými pojmami sú: pojem limity, poje funkcie, pojem derivácie a pojem integrálu. Základnými časťami matematicke analýzy sú diferenciálny počet a integrálny počet, teoria funkcií reálnej a komplexnej premennej, teoria diferenciálnych rovníc a i. ( L715;429 L410;7).analýza matematická>