FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Demografia

demografia

- spoločenská veda skúmajúca na základe štatistických údajov počet, štruktúru a pohyb obyvateľstva, najmä zmeny v jeho vekovej, sociálnej a ekonomickej skladbe a jeho zoskupovanie v závislosti od jeho prirodzeného a mechanického pohybu ( L421;94).