FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dejiny politického myslenia

dejiny politického myslenia

- časť politológie, ktorá skúma vývin politického myslenia. Úlohou dejín politického myslenia je zhrnúť a zovšeobecniť názory na politiku, politické inštitúty, deľbu politickej moci čiže na tvorbu usporiadania spoločnosti ( L747;7).dejiny politického myslenia>