FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dedenie (genetika)

dedenie ( genetika)

- prenos dedičných vlôh (alel, génov) pohlavnými bunkami - gamétami do zygoty. V modernom chápaní ide o udržanie individuálnej či druhovej špecifickosti replikáciou a odovzdávaním genetickej informácie (transkripcie a translácie) rodičov potomkom. Nededia sa teda hotové znaky a vlastnosti, al vlohy pre ne. Dedenie je podstatou dedičnosti ( L165;93).