FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Davisti

davisti

- skupina mladých, ľavicovo orientovaných slovenských intelektuálov, ktorá vnzikla r. 1922 v Prahe a vydávala časopis DAV (1924-1937). Zaoberala sa otázkami umenia, filozofie, literatúry, kritiky, politiky atď. Davisti ovplyvnili vývin marxizmu na Slovensku. Členmi DAVu boli: V. Clementis, D Okáli, A. Sirácky, L. Novomeský, J. R. Poničan a i. ( L53;79).