FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Darvinizmus

darvinizmus

- odvetvie biológie, ktoré študuje zákonitosti historického vývoja organizmov, nazváné podľa Ch. Darwina. Princípy darvinizmu sú:

1. organizmy v prírode sa vplyvom vonkajšieho prostredia menia (variabilita); 2. niektoré organizmy v danom prostredí obstoja lepšie ako iné (prírodný výber);
3. vlastnosti, ktoré indivíduum získalo v ontogenéze, sa prenášajú na potomstvo (dedičnosť získaných vlastností) ( L165;91).