FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam CH

Choroba infekčná

choroba infekčná

- ochorenie spôsobené rôznymi mikroorganizmami (pozri: prenos nákazy).

Po vniknutí choroboplodných zárodkov do organizmu sa po inkubačnom čase, ktorý je pre jednotlivé infekčné choroby rôzny, prejaví vlastná choroba. Po jej prekonaní vnziká obyčajne krátkodobá alebo celoživotná odolnosť, imunita.

Infekčné choroby sa môžu vyskytnúť ojedinele (sporadicky) alebo hromadne (epidemicky). Výskyt niektorých infekčných chorôb je viazaný na určité oblasti, endemický výskyt.

Väčšina infekčných chorôb podlieha hláseniu ( L326;157).

-------------------
choroba infekčná>