FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek každodenný

človek každodenný = človek obyčajný

- prvok každodenného sveta, subjekt každodenného osvojovania si sveta.človek každodenný>