FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek (kant, i.)

človek ( Kant, I.)

- je autonómny a schopný sám, nezávisle od podmienok a verejnej mienky zistiť, čo je správne ( L1286;48-49).