FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Činnosť cieľavedomá

činnosť cieľavedomá

- je činnosť vykonávaná človekom pri pretváraní východísk (vstupných daností) na výstupné danosti (ciele). Iba v súvislosti s týmto druhom činnosti má zmysel hovoriť o metóde (cf. L184;27an.).