FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cesta životná

cesta životná

- cyklus života, lifespan - história utvárania a rozvíjania osobnosti v danej generácii, spoločnosti a epoche. Vo filozofii je veľmi dôležité každodenné uvedomovanie si svojej vlastnej životnej cesty, pretože to je jedna z podmienok ozajstného filozofovania.

Životná cesta je predmetom skúmania napr. biodromálnej psychológie.cesta životná>