FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Byt

byt

- miestnosť (miestnosti) na bývanie, príbytok; zjednotený súbor priestorov určený na bývanie jednotlivca alebo rodiny ( L207;150 L715;109).byt>

* *
byť
byť (FT)

- jestvovať, existovať, vyznačovať sa bytím.