FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Byť

byť (FVB)

angl. - be
fr. - etre
nem. - sein
sans. - bhavati