FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Buraj, i.

Buraj, Ivan

- slovenský filozof zameriavajúci sa na sociálnofilozofickú problematiku. Pracuje na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave.