FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Buckle, h. th.

Buckle, Henry Thomas (1821 - 1862)

- anglický historik a sociológ. Podľa Buckla je hlavným faktorom historického vývoja myšlienkový pokrok a zhromažďovanie praktických znalostí. Mravný pokrok neexistuje. Zastával geografický determinizmus: osobitosti historického vývoja jednotlivých národov sú dané vplyvom prirodných faktorov ( krajiny, pôdy, podnebia, charakteru stravy).