FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bridlice kryštalické

bridlice kryštalické

- skupina metamorfovaných hornín, so zreteľnou bridličnatou štruktúrou, ktoré vznikli pri regionálnej metamorfóze. Podľa toho, z akých pôvodných hornín sa utvorili, rozlišujú sa parabridlice (vnzikli premenou sedimentárnych hornín) a ortobridlice (premenou vyvretých hornín). Ku kryštalickým bridliciam patrí fylit, rula, svor, erlán, granulit, hadec, amfibolit a i. ( L206;310).