FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bonfini, a.

Bonfini, Antonio (1427 Ancona - 1503 Budín)

- taliansky humanista, historik. R. 1486 prišiel do Budína na kráľovský dvor. Z poverenia Mateja Korvína napísal dejiny Uhorska - Rerum Ungaricarum decades quatuor, ktoré mali veľký vplyv na uhorskú humanistickú historiografiu. Prvé úplné vydanie diela vyšlo v Bazileji 1568 zásluhou J. Sambuca.