FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bod hmotný

bod hmotný

- ideálny objekt, ktorý považujeme za bod s nenulovou hmotnosťou. Je to objekt so zanedbateľnými rozmermi a nenulovou hmotnosťou. Hmotný bod je teleso, ktorého rozmery možno zanedbať vzhľadom na ostatné rozmery, o ktorých sa pri danom pohybe uvažuje. Teleso môžeme nahradiť hmotným bodom len vtedy, keď všetky body telesa konajú ten istý pohyb. Ak uvažujeme o rotácii telesa, treba brať do úvahy aj jeho rozmery, a teda teleso nemožno nahradiť hmotným bodom ( L321;37 L715;257 L1189;10).bod hmotný>