FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Blízky východ - odkazy

Blízky východ - odkazy

Asýria

Babylónia

Irak
Irán
Izrael

Médska ríša
Mezopotámia

Sýria

Tauer, F.