FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Asýria

Asýria

- Asýrska ríša, Aššur - krajina na svere Mezopotámie

Mestský štát Aššur (sstaroasýrske obdobie, 1950-1750 pred. n. l.), ktorý dosiahol rozmach za vlády Šamši Adada I. (1814-1782) si podmanili Babylončania (Chammurapi).

1650-1450 Asýriu obsadzujú Churrijci.

1390-1080 pred n. l. dochádza k znovuzjednoteniu Asýrie - stredoasýrske obdobie - Salmasar I., Tiglatpilesar I.

Po období úpadku vzniká v Ásýrii najmocnejšia ríša Blízkeho východu (900-605 pr. n. l.) - novoasýrske obdobie - Salmanasar III., Sargon II., Aššurbanipal; k Asýrskej ríši patrila Sýria, Palestína, Egypt, časť Malej Ázie Iránu.

Hlavné mesto Kalch.

Stavby v Ninive.

Okolo 605 pred n. l. ríšu obsadili Médi a Babylončania.Asýria>