FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Biológia evolučná

biológia evolučná

- široká interdisciplinárna syntetizujúca oblasť biológie, ktorá zahřňa niekoľko veľkých a v súčasnosti na rozdielnom stupni rozvinutých disciplín. Je to ústredný teoretický smer všeobecnej biológie, odvolávajúci sa na každý nový veľký objav v hociktorej oblasti prírodovedy. Evolučná biológia umožňuje integrovať poznatky všetkých špeciálnych biologických disciplín (v značnej miere určuje smery každej z nich).

Evolučnú biológiu tvoria všetky vetvy biológie, vrátane ekológie, taxonómie, populačnej biológie, etológie a sociobiológie, ktoré študujú evolučný proces a charakteristiky celých populácií a spoločenstiev organizmov ( L639;201).biológia evolučná>