FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Biocentrizmus

biocentrizmus

- filozofický názor, ktorý redukuje spoločenskú a mravnú podstatu človeka na podstatu biologickú.