FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bibliopedagogika

bibliopedagogika

- aplikovaná pedagogika, ktorá sa zaoberá vplyvom čítania na výchovu a rozvoj osobnosti ( L163;133).