FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Banda

banda

- skupina najmä mladých ľudí zameraná na spoločné dosahovanie určitych cieľov, casto nezákonnými prostriedkami ( L1039;29).