FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Azerbajdľan

Azerbajdľan

- krajina v juhozápadnej Ázii pri Kaspickom mori. Popbreľná níľina pr Kaspickom mori, Kursko-arakská níľina pozdĺľ rovnomenných riek. Na severe sa tiahne Veµký Kaukaz (Bazardzuzju, 4 466 m n. m.), na juhozápade Malý Kaukaz, na juhovýchode Talyąské vrchy. Rieky Kura, Araks, Akera, Terter a i.Azerbajdľan>