FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Autonómia vôle

autonómia vôle

- u I. Kanta: princíp skutočnej morálky: vôµa sa tu riadi samou ideou zákona vôbec, nezávisle od akéhokoµvek afektivneho alebo spoločenského určenia ( L719; 24).