FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Augustinus, a. - zoznam diel

Augustinus, A. - zoznam diel

De vera religione (O pravom náboženstve)

De libero arbitrio (O slobodnej vôli)

De trinitate (O trojici)

Confessiones (Vyznania)

De civitate Dei (O Božom štáte)

Vyznania, 1942
L1266