FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Atomistika

atomistika

- učenie o diskrétnej, pretržitej štruktúre hmoty