FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Argolis

Argolis

- zčasti hornatá krajina na severovýchode Peloponézu. Politický a hospodársk život sa sústreďoval v úrodnej ergejskej nížine (poľnohospodárstvo, chov koní) v povodí rieky Ínachu (mestá Argos, Mykény, Tiryns, Midea) a v pristavoch (Epidauros, Troizén, Asiné, Naupliá) ( L157;65).