FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aplikácia

aplikácia

- uplatnenie alebo uplatňovanie teoretických poznatkov na prax; používanie, použitie poznatkov, skuseností atď a jednej oblasti na inú.

Vo výpočtovej technike a v informatike: počítačový program pomáhajúci používateľovi pri uskutočňovaní činnosti určitého typu, napríklad manipulovať s textami, čislami, grafikou a pod. Aplikácie sa môžu združovať do aplikačných balíkov umožňujúcich veľký výkon, napr. v oblasti spracovania textu. Významným druhom aplikácií sú sieťové aplikácie Internetu.aplikácia>