FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antropologizmus

antropologizmus

- tendencia alebo smer súčasnej filozofie, ktorého predstavitelia vidia v pojme človeka kategóriu, ktorá má rozhodujúcu úlohu medzi významovými útvarmi intervenujúcimi vo filozofickej reflexii.